Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 27 november 2021

Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.
Psalm 31:25

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vestig je hoop op Mij! Wat er ook speelt in je leven, hoe je je ook voelt, wat je ook overkomt - hopen op Mij is altijd de weg die je verder brengt. Wees sterk en houd moed. Laat je niet ontmoedigen. Ik bemoedig je en Ik geef je de kracht van mijn Geest.

[BID:]
Heer Jezus, maak me sterk en moedig.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.