Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 25 november 2021

In uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
Psalm 31:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jouw lot en jouw leven liggen in mijn hand. Probeer niet zelf alles in de hand te houden. Want dat zal niet lukken. Het maakt dat je krampachtig leeft. Ik ben het die je verlost uit de greep van je vijanden en vervolgers. Zoek je vrijheid daarom bij Mij alleen. Leg je leven in mijn hand.

[BID:]
Heer Jezus, in uw hand leg ik mijn leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.