Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 23 november 2021

U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Psalm 31:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je worstelt met vragen en niet weet hoe het verder moet, vertrouw je dan aan Mij toe. Ik zal je gids zijn. Ik zal je de weg wijzen die je kunt gaan. Ik zal je leiden door mijn Geest. Stel je daarom open voor mijn aanwezigheid. Ik ben je rots en je vesting.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn gids en leid mij door uw Geest.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.