Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 7 november 2021

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
Psalm 23:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je je zwak voelt, vertrouw er dan op dat Ik je nieuwe kracht geef. Juist in je zwakheid kun je ervaren dat mijn kracht er is. Laat Mij je leiden langs veilige paden. Als er gevaar en onveiligheid dreigt in je leven, keer je dan naar Mij toe en vraag om hulp. Ik zal je helpen. Ik ben je kracht. Ik ben je veiligheid.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn kracht en wees mijn veiligheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.