Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 2 november 2021

In Christus heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
Efeziƫrs 1:11-12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je wanhopig bent, als er veel teleurstellingen in je leven zijn, als je je moedeloos voelt, neem dan nu de tijd om daar bij stil te staan. Aanvaard dat er is wat er is. En vestig van daaruit je hoop opnieuw op Mij. Jezus Christus. Want dat is de bestemming die God met jouw leven heeft: dat je hoopt op Mij. Zie Mij en put nieuw hoop.

[BID:]
Heer Jezus, maak me hoopvol.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.