Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 23 oktober 2021

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jesaja 40:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je je soms moe en machteloos voelt, weet dan dat Ik er ben om je kracht te geven. Ik geef de vermoeide kracht. Ik geef de machteloze macht in overvloed. Die macht is de kracht van de Heilige Geest die Ik je heb gegeven en die in je woont. Ken Hem. En laat je krachtig door Hem leiden. Ook op deze dag.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U me Geestkracht geeft.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.