Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 21 oktober 2021

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
Filippenzen 1:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je gelooft in Mij. Wij zijn met elkaar verbonden in de liefde van de Vader. Daarmee ontvang je ook de genade die je nodig hebt om te kunnen lijden omwille van Mij. Ik heb geleden toen Ik op aarde was. Als leerling ben je niet meer dan Mij, je meester. Als je lijdt, weet dan dat je genade geschonken is om het te kunnen dragen.

[BID:]
Heer Jezus, dank voor de genade om te kunnen lijden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.