Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 20 oktober 2021

Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Filippenzen 1:21
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik was op aarde om het leven te geven én te leven in al zijn volheid. En Ik kwam om te sterven en te laten zien dat Gods liefde altijd sterker is. Ik verlang ernaar om voor jou het leven te zijn. Ik ben het leven. Ik ben jouw leven. En als je sterft aan jezelf, dan ben Ik opgestaan in jouw bestaan. Laat Mij je Leven zijn!

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn leven, ook in het sterven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.