Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 19 oktober 2021

Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend.
Filippenzen 1:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik kwam op aarde om het koninkrijk van de hemel te verkondigen. In mijn leven op aarde liet ik dat koninkrijk zien. Als je Mij ontmoet, kom je in aanraking met dat koninkrijk. Het verheugt Mij elke keer opnieuw als dat koninkrijk wordt verkondigd, als mijn naam wordt genoemd. Daarom nodig Ik ook jou uit: ken Mij en verkondig mijn koninkrijk van liefde.

[BID:]
Heer Jezus, help me U te verkondigen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.