Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 18 oktober 2021

Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.
Filippenzen 1:10-11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat de liefde in je leven groeien door mijn liefde voor jou te ontvangen. Want dan zul je steeds meer zuiver en onberispelijk zijn. Dan zal je leven vol zijn van de vruchten van de gerechtigheid. Mijn goedheid zal in jouw binnenste zijn en zal andere levens aanraken. Laat daarom de liefde groeien. Dan zal mijn goedheid bloeien in deze wereld.

[BID:]
Heer Jezus, maak me vol van de vruchten van uw goedheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.