Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 16 oktober 2021

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
Filippenzen 1:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben door mijn Geest een goed werk in je begonnen. Wees daarvan overtuigd! Het gaat niet om jouw inspanningen om goed te leven. Ik ben aan het werk en vraag je alleen maar: laat je meenemen in wat Ik al aan het doen ben in jou en door jou heen. Ik maak je liefdevoller, heiliger en zachtmoediger dan je uit jezelf ooit zou kunnen zijn.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw goede werk in mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.