Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 15 oktober 2021

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Filippenzen 1:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik geef je op deze dag mijn genade en mijn vrede. Je mag leven als kind van de Vader, onvoorwaardelijk bemind. Je zonden zijn je vergeven. Leef met een open hart en met open handen voor alles wat Ik je geven wil. Mijn vrede is met je, de vrede die alle verstand te boven gaat. Genade en vrede op deze dag: meer heb je niet nodig.

[BID:]
Heer Jezus, dank voor uw genade en uw vrede.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.