Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 13 oktober 2021

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
Psalm 16:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je je aan Mij toevertrouwt, komt er vreugde en vrijheid in je leven. Van binnen, in je ziel, komt er dan ruimte die vol stroomt met blijdschap. Met heel je lijf voel je je veilig en beschut, of je nu ziek bent of gezond. Let daarom op je ziel, die ruimte binnenin jouw lichaam. Daar doe Ik mijn werk.

[BID:]
Heer Jezus, zorg voor mijn ziel en mijn lichaam.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.