Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 11 oktober 2021

Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.
Psalm 16:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om je ogen open te doen voor de nieuwe wereld die er is: mijn koninkrijk. Die is als een lieflijk land, een land van liefde, waar Ik samen met jou doorheen trek. Dat land is voor jou, trek het binnen. Ja, zoek eerst mijn koninkrijk, en Ik zal je al het andere ook geven.

[BID:]
Heer Jezus, laat mij leven in het land van de liefde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.