Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 8 oktober 2021

Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Filippenzen 3:20
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je Heer en je redder. Ik ben in de hemel: de volledige en volmaakte aanwezigheid van God de Vader, het eeuwige land van de liefde. Dat is ook de woonplaats waarvoor jij bestemd bent. Je bent nu al burger van de hemel! Je woont nu al in het land van licht en liefde en leven, dat voor je gevoel vaak nog verborgen is. Maar het is er: om je heen en in jou. Overal waar Ik ook ben.

[BID:]
Heer Jezus, leer me hemels te leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.