Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 6 oktober 2021

Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
Filippenzen 3:13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Richt je op wat voor je ligt. Leef als een mens die vervuld is van hoop. Want mijn toekomst komt eraan. Ik ben dag in dag uit bezig om te komen in deze wereld met mijn licht en mijn liefde. Vergeet wat achter je licht en kijk actief uit naar de toekomst die naar je toe komt. Mijn licht schijnt jou nu al tegemoet.

[BID:]
Heer Jezus, laat me op uw toekomst zijn gericht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.