Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 3 oktober 2021

Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.
Filippenzen 3:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij in Mij en Ik in jou. Dat is de mooiste werkelijkheid die er bestaat: dat we één zijn. Geef daarom alles prijs wat die eenheid in de weg staat. Laat alles los wat niet past bij onze verbondenheid. Gooi het als afval weg. Jij in Mij en Ik in jou. Dat is het eeuwige leven, vandaag, morgen en altijd.

[BID:]
Heer Jezus, ik wil één met U zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.