Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 2 oktober 2021

Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.
Filippenzen 3:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de Heer en redder van je leven. Bij Mij is volop liefde, onvoorwaardelijk en onuitputtelijk. Mij kennen is delen in die liefde die eeuwigheidswaarde heeft. Ontdek ook vandaag weer dat er niets is wat daar bovenuit gaat. Beschouw al het andere als verlies zodat je de liefde wint. Ken Mij en weet je door Mij gekend.

[BID:]
Heer Jezus, U kennen overtreft alles.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.