Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 1 oktober 2021

Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.
Filippenzen 3:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de Heer, je God. Laat Mij de vreugde van je leven zijn! Dit zeg ik tegen je om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Bij alle moeite en verdriet en zorg die er ook in je leven is, wil Ik steeds opnieuw met liefde vreugde brengen. Vreugde die eeuwig is en sterk en onverwoestbaar. Ja, laat Mij de vreugde van je hart zijn.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn vreugde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.