Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 29 september 2021

Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Filippenzen 4:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Waar geef jij aandacht aan? Ik nodig je uit en moedig je aan om aandacht te geven aan alles wat waar en edel is, alles wat rechtvaardig en zuiver is, alles wat lieflijk en eervol is. Richt je daar op met alles wat in je is. Laat mijn Geest je daarin leiden. Zo werk je mee aan mijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

[BID:]
Heer Jezus, leer me aandacht te schenken aan wat van U is.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.