Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 18 september 2021

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.
Lucas 18:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je nederig bent, als je kiest voor kwetsbaarheid en zachtmoedigheid, dan zal je Vader dat opmerken. Langs die weg - het is de weg die Ik ging - komt het koninkrijk van de hemel naar je toe: dat je in Gods ogen rechtvaardig bent. Dan kom je thuis in Gods nieuwe wereld. Dan ontvang je echte innerlijke goedheid die niemand je kan afnemen.

[BID:]
Heer Jezus, leer me om nederig te zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.