Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 14 september 2021

God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp.
Psalm 71:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben niet ver bij jou vandaan. Ik ben om je heen. Ik woon zelfs in je. Als je Mij vraagt om je te helpen, ben Ik dus al aanwezig. Nee, ik blijf niet ver en Ik ben niet ver. Ik ben je oneindig nabij om je vol liefde te helpen. Ik ben hier en nu aanwezig in jouw aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, blijf dichtbij mij.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.