Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 10 september 2021

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Hiervoor ben ik naar de aarde gekomen: om jou het leven te geven in al zijn volheid. Overvloedig leven, eeuwig leven - dat is wat Ik je te bieden heb. Ik nodig je uit om temidden van veel dood, verdriet en ellende te geloven dat er echt leven is. Ik geef je dat leven. Ik ben het leven. Voor jou.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij dat leven in al zijn volheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.