Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 5 september 2021

Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
Psalm 119:45
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je mijn regels zoekt en voortgaat op de weg die Ik je wijs, zul je merken dat er ruimte komt in je leven. Het is de ruimte van mijn Geest die je in de vrijheid zet. Want waar mijn Geest is, daar is vrijheid. Houd daarom vol op de weg die je gaat, geleid door mijn Geest. Leef mijn woorden volop uit.

[BID:]
Heer Jezus, geef me dat ik uw ruime weg ga.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.