Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 4 september 2021

De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.
Psalm 1:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil dat je kiest voor de weg van het leven! Er zijn ook wegen die dood lopen. Ga die kant niet op of keer ervan terug als je op zo'n weg terecht bent gekomen. Op de weg van mijn woorden bescherm en bewaar Ik jou. Laat onderweg de goedheid die in Mij is ook in jou zijn.

[BID:]
Heer Jezus, wijs mij de weg naar het leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.