Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 28 augustus 2021

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.
Marcus 1:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Dit is het moment om je te openen voor het koninkrijk van de hemel. Dat koninkrijk is dichtbij. Ik nodig je uit om anders te gaan denken, vanuit God, van zijn onuitputtelijke liefde. Ik nodig je uit om erop te vertrouwen dat wat Ik zeg waar is, echt waar. Ik nodig je uit om vandaag het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is dichtbij.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw koninkrijk komen in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.