Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 27 augustus 2021

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
Prediker 3:11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De wereld waarin je leeft is een plek vol geheimen. Wat er allemaal gebeurt is niet te doorgronden. Het is moeite en pijn, maar ook vreugde en geluk. Alles krijgt een plek onder de hemel. Jij kunt als mens lang niet alles plaatsen. Je waarom-vraag klinkt door tot in de hemel. Geloof in Mij. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde.

[BID:]
Heer Jezus, help me om U te vertrouwen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.