Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 26 augustus 2021

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Galaten 5:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent vrij! En Ik wil graag dat je het echt tot je laat doordringen. Je bent vrij om in vrijheid te leven! Wees daarom nergens meer een slaaf van. Niet van je wensen, niet van je werk, niet van wat mensen van je zeggen, niet van de dingen die je hebt, niet van allerlei regels en geboden. Je bent vrij. Leef dan ook als vrij mens!

[BID:]
Heer Jezus, laat me uw vrijheid ervaren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.