Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 21 augustus 2021

In zijn grote barmhartigheid heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
1 Petrus 1:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij bent opnieuw geboren, want Ik ben opgestaan uit de dood. Geloof in Mij, heb Mij lief zoals Ik jou liefheb met heel mijn hart. Zo kun je hoopvol en verwachtingsvol in het leven staan. Als nieuw mens, geboren in mijn koninkrijk dat vol is van mijn Geest. Leef daarom in hoop.

[BID:]
Heer Jezus, laat me vandaag hoopvol leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.