Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 18 augustus 2021

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
Openbaring 22:13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als er vandaag iets is waaraan je gaat beginnen, weet dan dat Ik er bij ben. Ik ben het begin. Als er vandaag iets is waar je mee stopt of wat je los moet laten, geloof dan dat Ik erbij ben. Ik ben het einde. Ik omgeef jouw leven van alle kanten. Ik ben voor je en achter je, onder je en boven je. Ik ben met je.

[BID:]
Heer Jezus, wees in alles van mijn leven de eerste en de laatste.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.