Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 12 juni 2021

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
Psalm 119:43

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laat mijn waarheid steeds in je mond zijn: spreek oprecht, wees eerlijk, deel het evangelie van mijn koninkrijk uit door erover te vertellen. Al mijn voorschriften hebben als doel je hoop te geven: hoop op een vernieuwd leven dat past bij Gods nieuwe wereld. Ga zo de weg die Ik je wijs en leef in de waarheid.

[BID:]
Heer Jezus, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.