Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 3 juni 2021

Laat ChristusÂ’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Kolossenzen 3:16

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat mijn woorden in al hun rijkdom in je wonen. Alles wat Ik zeg is vol liefde en genade. Laat mijn woorden daarom landen in je binnenste. Dan zul je anderen ook kunnen helpen op hun weg, want je zult wijs worden. Zo komt er muziek in je leven door de Geest die werkt in jou en in al Gods kinderen.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw woorden volop in mij wonen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.