Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 2 juni 2021

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Kolossenzen 3:15

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik geef je mijn vrede. Laat die vrede heersen in je hart. Deel die vrede met de mensen om je heen. Allereerst met de mensen met wie je één lichaam vormt. Mijn vrede geef Ik je door mijn Geest. Laat je met Hem vervullen. Dan zullen vrede en dankbaarheid je leven kleuren.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij uw vrede.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.