Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 25 mei 2021

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Romeinen 12:11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je kunt in mijn koninkrijk niet leven zonder mijn Geest. Hij woont in jou. Hij vuurt jou van binnenuit aan om de liefde uit te leven tussen de mensen. De liefde van mijn Vader is door de Geest in jouw hart uitgegoten. Laat je daarom door Hem aanvuren. Blijf enthousiast, vol van mijn Geest!

[BID:]
Heer Jezus, vuur mij aan met uw Geest.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.