Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 24 mei 2021

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.
Romeinen 8:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ja, je bent nog steeds sterfelijk, maar Ik leef in jou! Ja, er is nog steeds zonde in je leven, maar mijn Geest schenkt je vergeving! Zo ben je door mijn Vader als rechtvaardige aangenomen. Hij ziet je als een goed mens. Leer jezelf ook zo zien, door de kracht van mijn Geest die in je is.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U in mij leeft door uw Geest.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.