Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 23 mei 2021

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Galaten 5:25
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou mijn Geest gegeven. Volop! Nu jij Hem ontvangen hebt, is het zó belangrijk dat Hij ook je leven leidt. Zoek in alles zijn wijsheid, zijn liefde, zijn kracht, zijn troost en zijn nabijheid. Ga de richting die Hij je wijst: op weg in mijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel, waar vreugde, vrede en verzoening is.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw Geest mijn leven leiden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.