Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 22 mei 2021

Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Romeinen 5:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij hebt mijn Geest ontvangen! De liefde van mijn Vader is nu in jou. Mijn heilige Geest heeft onvoorwaardelijke, onuitputtelijke, onbegrijpelijke, goddelijke liefde in jou uitgegoten. Nu kun jij leven uit liefde. Heb lief. Wandel in de liefde. Laat je leiden door mijn Geest die liefde is. Zo wordt mijn koninkrijk zichtbaar op aarde.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw Geest die liefde is.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.