Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 19 mei 2021

Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Psalm 19:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ken je verlangen om Mij met je woorden en je gedachten te eren. Daarin faal je ook vaak. Maar Ik zie dat je steeds opnieuw zo probeert te spreken dat Ik er vreugde in vind. Ik zie dat je steeds opnieuw in je gedachten en overwegingen mijn grootheid recht wilt doen. Blijf het verlangen dat mijn Geest in jou werkt volgen!

[BID:]
Heer Jezus, laten mijn woorden en gedachten U eren.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.