Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 16 mei 2021

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Psalm 19:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat je verlichten door mijn voorschriften. Want mijn woorden zijn een lamp voor je voet en een licht op je pad. Wees mijn dienaar door te luisteren naar wat Ik zeg. Als je dat doet, zul je rijk worden beloond. Ik zal je mijn zegen, mijn vrede, mijn vreugde geven. Ga de weg van het licht.

[BID:]
Heer Jezus, verlicht mij door uw voorschriften.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.