Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 14 mei 2021

Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.
Psalm 19:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je ontzag en eerbied hebt voor Mij, als je vol zuiverheid voor Mij staat, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Daar kom je altijd het verst mee. Want mijn voorschriften zijn waarachtig, oprecht, eerlijk en vol recht en gerechtigheid. Vertrouw je daarom eerbiedig toe aan alles wat Ik zeg. Zo zal Ik je zegenen.

[BID:]
Heer Jezus, maak mij zuiver door uw woorden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.