Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 12 mei 2021

De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.
Psalm 19:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De weg die Ik wijs, is de weg die je moet gaan. Het is een volmaakte weg, die levenskracht brengt voor jou als mens. Mijn woorden zijn betrouwbaar. Ze geven je wijsheid als je in alle eenvoud en nederig je weg wilt gaan. Verlang je daarnaar? Naar levenskracht? Naar eenvoud?

[BID:]
Heer Jezus, leer mij uw weg eenvoudig te gaan.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.