Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 29 april 2021

God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Psalm 63:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je God, de Heer van je leven. Ik zie dat je ziel naar Mij smacht - ook al besef je dat zelf misschien niet eens altijd. Ik weet dat je lichaam naar Mij hunkert - ook al merk je het zelf niet steeds. In het dorre en dorstige land waar je je nu bevindt, ben Ik niet ver weg. Zoek Mij!

[BID:]
Heer Jezus, help me U te zoeken in alle dorheid die er is.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.