Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 17 april 2021

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Psalm 1:1-2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je gelukkig wilt zijn, luister dan naar mijn stem. Geef gehoor aan wat Ik te zeggen heb. Mijn woorden brengen leven. De weg die Ik je wijs, geeft je toekomst. Verdiep je daarom in mijn woorden, dag en nacht. Laat mijn woorden in je zijn, samen met mijn Geest. Dat brengt vreugde en geluk.

[BID:]
Heer Jezus, leer me om me te verheugen in uw woorden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.