Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 2 april 2021

In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
MatteĆ¼s 27:46
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Goede Vrijdag vieren betekent: er intens verwonderd over zijn dat Vader, Zoon en Geest voor een tijd de gemeenschap verbreken om ons op te kunnen nemen in hun gemeenschap. Want Jezus wordt verlaten opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. De zonde als het grote obstakel dat verbondenheid onmogelijk maakt, wordt weggedragen aan het kruis. Goede Vrijdag vieren is: er intens blij over zijn dat God ons niet alleen laat. Wees verbijsterd over de verlatenheid van Jezus op aarde en verheugd over onze toegang tot de hemel: de verbondenheid met de drie-enige God.

[BID:]
Drie-enige God, dank U voor onze verlossing van zonde en verlatenheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.