Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 1 april 2021

Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.'
Matteüs 26:37-38
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De Bijbel vertelt ons over Jezus' gevoelens in de tuin van Getsemane. Hoe is het mogelijk. De Jezus die zegt 'Kom naar mij, dan zal ik jullie rust geven', is nu zelf dodelijk bedroefd. De Jezus die de moed had om tegen de gevestigde orde in te gaan, is nu zelf angstig. Terwijl wíj dit soort gevoelens vaak inslikken, is Jezus er volkomen open over. Hij verzwijgt het niet. Ook zo is Hij onze Heer: Hij durft zwak en kwetsbaar te zijn en verzwijgt niet dat Hij bang is voor de eenzaamheid. Ken Hem zo en volg Hem ook daarin na. We hoeven ons niet groot te houden.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mij kent in mijn zwakheid en mijn angst.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.