Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 31 maart 2021

Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.
Matteüs 26:10-12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Rondom Jezus zien we voornamelijk mannen. Maar al deze mannen haken af als het grote moment nadert: ze zien het niet, ze begrijpen het niet. Maar er is een vrouw die het wel begrijpt en een eerste plaats krijgt van Jezus. Ze zag wat de anderen niet onder ogen durfden zien: dat Jezus zou gaan sterven. Daarom bereidt ze zijn lichaam voor op het graf met kostbare olie. Zo wordt deze vrouw een voorbeeld van overgave voor al die mannen om Jezus, die niet verder komen dan ergernis. Zij zal in de herinnering blijven van allen die het evangelie horen van Jezus’ dood.

[BID:]
Heer Jezus, leer me om me helemaal aan U over te geven, met alles wat in me is.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.