Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 29 maart 2021

Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: 'Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Hij is geen God van doden, maar van levenden.
Matteüs 22:31-32
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als er in je leven verdriet is om geliefden die gestorven zijn, is het een diepe troost om God te mogen kennen als de God van levenden. Hij is de God die zich niet schaamt om naar mensen genoemd te worden (Abraham, Isaak en Jakob) en die door de aardse dood heen met hen in levende verbondenheid blijft staan. Wie sterven in Christus, leven voor God. Zo kunnen we verdrietig zijn over onze doden maar ons tegelijk verheugen in hun leven, hun hemelse leven vanwege Jezus’ aardse dood en opstanding.

[BID:]
Dank U, God van Abraham, Izaak en Jakob, dat U een God van levenden bent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.