Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 28 maart 2021

Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.
Matteüs 21:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus is een zeer bijzondere koning. Hij wil dicht bij de mensen zijn. Niet hoog op een paard, niet in een gouden koets, maar op een kleine ezelin, dichtbij de grond. Alle mensen kunnen Hem aanraken. Zo leert hij ons wat zachtmoedigheid en nederigheid is. Niet groot denken over jezelf, maar er zijn voor anderen. Als jij in Jezus’ voetspoor koninklijk wilt leven, wees er dan voor de ander en heb de moed om zacht te zijn. Zo geef je je leven dat ten diepste het leven van Christus in jou is.

[BID:]
Koning Jezus, maak me zachtmoedig en nederig zoals U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.