Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 27 maart 2021

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Johannes 17:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Veel gelovigen denken dat het eeuwige leven begint als je sterft. Maar dat is niet zo. Het eeuwige leven begint als je Jezus kent en door zijn Geest wordt wedergeboren tot een nieuw leven. Eeuwig leven is ook niet: héél lang leven, leven zonder einde, maar het is een kwalitatief anders leven. Het is écht leven. Zoals er naast echte bloemen ook plastic bloemen zijn, zo is er naast eeuwig leven ook ‘leven’ dat niet echt is, namelijk een leven zonder Christus. Eeuwig leven is een leven dat kwaliteit krijgt door de kracht, de liefde, de aanvaarding en de trouw van Jezus. Heb jij dit leven in je?

[BID:]
Christus Jezus, stort uw leven uit in mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.