Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 26 maart 2021

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Johannes 15:13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Soms kunnen uitspraken een beetje plichtmatig klinken. Ze worden dan gezegd door iemand waarvan je denkt: hij kan het mooi zeggen, maar ik zie er in zijn eigen leven niks van. Bij Jezus is dat anders. Hij produceert geen wandteksten, die slechts fungeren als muurdecoratie. Als Hij spreekt, heeft Hij het ook over zichzelf. Want Jezus doet wat Hij zegt. Hij geeft maar niet een definitie van liefde, maar Hij voorspelt hier al dat Hij ook gaat laten zien wat de grootste liefde is. Namelijk: je leven geven voor je vrienden. Dat is precies wat Jezus deed.

[BID:]
Dank U, Heer Jezus, dat uw daden perfect aansloten bij uw woorden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.